Ivan Švýcarský - houslař

V pěti letech jsem začal hrát na housle a to mě později ovlivnilo při výběru povolání. V letech 1982-1985 jsem absolvoval Houslařskou školu v Lubech u Chebu (dříve Schönbach bei Eger). Už v průběhu učení jsem začal pracovat v ateliéru mého strýce Josefa Vávry (1912-1998), mistra houslaře. Byl to bezesporu on, kdo mne vyučil a nasměroval moji další cestu.

V letech 1985-1987 jsem studoval na střední odborné škole v Hradci Králové a v roce 1986 jsem současně začal docházet do ateliéru mistra houslaře Vladimíra Pilaře. Stáž u tohoto předního českého houslaře měla pro mě zásadní význam. Vladimír a Tomáš Pilařovi mi poskytli možnost posunout úroveň své práce o podstatný kus dál. V jejich ateliéru jsem mimo jiné zhotovil i nástroje pro Mezinárodní houslařskou soutěž ve stavbě violy v r.1989, ve které jsem zvítězil ve dvou kategoriích.

Po tomto úspěchu mi byla nabídnuta stáž u firmy Bernhard von Hünerbein - Alte Musikinstrumente GmbH v Kolíně nad Rýnem. Za tohoto pobytu v letech 1989-1992 jsem měl například možnost účastnit se proslulých londýnských aukcí, a tedy také vidět spoustu pro mě do té doby neznámých nástrojů. Díky panu von Hünerbein mě tento pobyt v Německu ovlivnil v mnoha směrech, nejen po profesní stránce.

Po návratu do Čech v roce 1992 jsem byl přijat za člena Kruhu umělců houslařů a začal budovat dobré renomé svého vlastního ateliéru. Úzce jsem spolupracoval s mistrem houslařem Přemyslem O. Špidlenem a absolvoval jsem několik krátkodobých zahraničních stáží v Německu, Anglii a Itálii. Účastnil jsem se řady soutěží, seminářů a výstav, jako např. velké výstavy dvaceti pěti houslí Guarneriho del‘ Guesu v New Yorku v roce 1994, uspořádané firmou Biddulph.

V tomto období jsem měl též možnost setkat se s významnými houslisty, jejichž osobnost v člověku vždy zanechá nesmazatelnou stopu. Například s Josefem Sukem, Yehudi Menuhinem, Isaacem Sternem, Ruggeriem Riccim nebo Maximem Vengerovem. Maxim Vengerov se na mne obrátil před svým recitálem v Rudolfinu v Praze v roce 1998, když se mu po cestě stala nehoda s jeho stradivárkami z roku 1728. Dva dny cvičil na můj nový nástroj a odpoledne před koncertem dostal svůj vzácný nástroj zpět opravený.

V roce 1999 jsem přijal nabídku stát se mistrem dílny ve významné obchodní a restaurátorské firmě Claude Lebet ve Švýcarsku v La Chaux de Fonds. V tomto ateliéru jsem pracoval do r. 2003 a zde jsem také měl možnost vidět a restaurovat ty nejznamenitější nástroje takřka všech významných houslařů minulých epoch. Stradivárky z různých období, nástroje celé rodiny Guarneriů nebo nástroje, na které hráli ti nejvýznamnější umělci, jako Eugène A. Ysaye, Fritz Kreisler, Pablo Casals a další. Poznat francouzskou houslařskou a smyčcařskou školu, naturel a jazyk Francouzů, jejich vína a sýry bylo též velice příjemné.

Od roku 2003 opět pracuji ve vlastním ateliéru v Praze. Můj mladší bratr Alexandr je také úspěšným houslařem. Všem, které by naše řemeslo zajímalo, jsou dveře mého ateliéru otevřené. Navštívit Prahu, město kde se housle vyráběly již před 350-ti lety, stojí jistě zato.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte a kontaktujte mne.